Estació meteorològica de Camprodon

Estació meteorològica interactiva, passeja’t pels diferents registres i obtén dades reals del dia i històriques:

Accedeix a les dades directament des d’aquest enllaç: http://www.camprodon.cat/meteo/25/meteo/