1 Ple de Constitució de l’Ajuntament Juvenil de Camprodon